Společnost Bernarda Bolzana

spolupořadatel konference Dialog uprostřed Evropy

Vše o Dialogu uprostřed Evropy 2018 zde.

Společnost Bernarda Bolzana je od roku 1992 významnou platformou intelektuálně-politické diskuze. V devadesátých letech minulého století byla místem, kde se překonávala historicko-politická tabu a reflektovalo soužití Čechů a Němců. Češi a Sudetští Němci mimo jiné s podporou společnosti Bernarda Bolzana po dlouhé pomlce, ve svobodných poměrech, spolu znovu začali mluvit. Myšlenkové prostředí Společnosti od počátku spoluutvářeli lidé jako Jaroslav Šabata, Jiří Gruša, vyšehradský kanovník a výrazná postava sudetoněmecké Ackermannovy obce Anton Otte nebo Petr Pithart. Konference pořádané do roku 1992 v Jihlavě přinesly řadu impulzů Česko-německé deklaraci, po jejím uzavření v roce 1997 se podílely na tom, aby deklarace vešla v život. Od roku 2005 se konference konají v Brně, jejich těžiště se rozšířilo na středoevropský region.

Společnost Bernarda Bolzana vychází z myšlenky pražského učence a kněze Bernarda Bolzana (1781-1848), že etnické a další dílčí identity nemají rozdělovat, ale mají obohacovat. Společnost sdružuje intelektuály z řad politiků, vědců, novinářů, občanských aktivistů, lidi různé politické orientace, národnosti nebo náboženského vyznání, které ale spojuje chuť a vůle překonávat hranice svých profesí i ideových proudů, z nichž vycházejí. Společné přemýšlení na půdě Společnosti představuje pro její členy intelektuální zázemí a školu dialogu.

V Evropě zmizely hranice mezi státy a vznikají hranice nové. Slábne vzdělaná střední vrstva, která byla ve druhé polovině dvacátého století nositelkou demokracie a integrace překonávající škody dvou světových válek. Prohlubuje se hranice mezi světy intelektuálním, politickým a světem slušného podnikání. Roste chudoba, beznaděj pro pracovní trh nepotřebných a bohatství pro nemnohé. Mění se pojetí času a zacházení s ním. Globalizovaný kapitál jakoby si také vystačil sám. Členové Společnosti Bernarda Bolzana jsou ale zároveň přesvědčeni, že Evropa má stále co nabídnout. Evropská tradice vytvořila křesťanský, sociální a liberální pohled na hodnotově zakotvenou organizaci společnosti jako tři legitimní výbavy, s nimiž je možné naplňovat demokracii a usilovat o lepší svět pro všechny.

Společnost Bernarda Bolzana prokázala schopnost zprostředkovávat živé svědectví o minulosti, být aktérem ovlivňujícím přítomnost a zejména přispívat ke kritické reflexi, která je zásadní pro smysluplnou budoucnost. Svoji sílu ve všech aspektech své činnosti shledává v umění přivádět lidi reprezentující různé myšlenkové i politické tradice. Dialog mezi různými ale navzájem se potřebujícími projevy života lidské společnosti 21. století je zanedbávaným  a přitom velmi nutným projevem evropské humanistické tradice. Společnost Bernarda Bolzana k němu chce i nadále přispívat. 

Aktuálně je stěžejní činností Společnosti Bernarda Bolzana spoluorganizace (s Ackermann Gemeinde Mnichov) brněnské mezinárodní konference Dialog uprostřed Evropy.

Aktuality

Anketa

Mají klasické (ideologické) politické strany budoucnost?

Ano, jistě. 31 60%

Celkový počet hlasů: 52