O nás

Společnost Bernarda Bolzana je od roku 1992 významnou platformou intelektuálně-politické diskuse. V devadesátých letech minulého století byla místem, kde se překonávala historicko-politická tabu a reflektovalo soužití Čechů a Němců. Češi a sudetští Němci se mj. s podporou Společnosti Bernarda Bolzana po dlouhé pomlce, ve svobodných poměrech, spolu znovu učili mluvit. Myšlenkové prostředí Společnosti od počátku spoluutvářeli lidé jako Jaroslav Šabata, Jiří Gruša, vyšehradský kanovník a výrazná postava sudetoněmecké Ackermannovy obce Anton Otte nebo Petr Pithart. Konference pořádané do roku 2004 v Jihlavě přinesly řadu impulzů Česko-německé deklaraci, po jejím uzavření v roce 1997 se podílely na tom, aby deklarace vešla do života. Od roku 2005 se konference konají v Brně, jejich těžiště se rozšířilo na středoevropský region.

Společnost Bernarda Bolzana vychází z myšlenky pražského osvícenského učence a kněze Bernarda Bolzana (1781-1848), že etnické a další dílčí identity nemají rozdělovat, ale mají obohacovat. Společnost sdružuje intelektuály z řad politiků, vědců, novinářů, občanských aktivistů, lidi různé politické orientace, národnosti nebo náboženského vyznání, které ale spojuje chuť a vůle překonávat hranice svých profesí i ideových proudů, z nichž vycházejí. Společné přemýšlení na půdě Společnosti představuje pro její členy intelektuální zázemí a školu dialogu.

V Evropě zmizely hranice mezi státy a vznikají hranice nové. Slábne vzdělaná střední vrstva, která byla ve druhé polovině dvacátého století nositelkou demokracie a integrace překonávající škody dvou světových válek. Prohlubuje se hranice mezi světy intelektuálním, politickým a světem slušného podnikání. Roste chudoba, beznaděj pro pracovní trh nepotřebných a bohatství pro nemnohé. Mění se pojetí času a zacházení s ním. Globalizovaný kapitál jakoby si také vystačil sám. Členové Společnosti Bernarda Bolzana jsou ale zároveň přesvědčeni, že Evropa má stále co nabídnout. Evropská tradice vytvořila křesťanský, sociální a liberální pohled na hodnotově zakotvenou organizaci společnosti jako tři legitimní výbavy, s nimiž je možné naplňovat demokracii a usilovat o lepší svět pro všechny.

Společnost Bernarda Bolzana prokázala schopnost zprostředkovávat živé svědectví o minulosti, být aktérem ovlivňujícím přítomnost a zejména přispívat ke kritické reflexi, která je zásadní pro smysluplnou budoucnost. Svoji sílu ve všech aspektech své činnosti shledává v umění přivádět k sobě lidi reprezentující různé politické i myšlenkové tradice. Dialog mezi různými ale navzájem se potřebujícími projevy života lidské společnosti 21. století je zanedbávaným a přitom velmi nutným projevem evropské humanistické tradice. Společnost Bernarda Bolzana k němu chce i nadále přispívat.

Aktuálně je stěžejní činností Společnosti Bernarda Bolzana spoluorganizace (s Ackermann Gemeinde Mnichov) brněnské mezinárodní konference Dialog uprostřed Evropy.