Dialog uprostřed Evropy

 
Mezinárodní konference Dialog uprostřed Evropy bezprostředně navazuje na tradici jihlavských setkání a koná se každoročně od roku 2007 pod záštitou brněnského magistrátu a jihomoravského hejtmanství v Brně. 
 
Brněnská/jihlavská symposia Ackermann-Gemeinde a Společnosti Bernanda Bolzana patří s více než 200 účastníky mezi největší pravidelná diskusní fóra v česko-německých vztazích. Cílem je umožnit diskuse mezi osobnostmi z různých oborů a dát tak nové impulzy pro další vývoj bilaterálního sousedství uprostřed Evropy. Vedle běžných politických diskusí by měly být formulovány a diskutovány základní otázky týkající se politického a společenského vývoje a soužití ve střední Evropě.
 
Témata uskutečněných brněnských dialogů:
 
2007: Iritace ve středoevropském soužití. Češi a Němci příklad zdařilého soužití
 
2008: Jak Evropa srůstá? 
 
2009: Kde leží hranice demokracie ve střední Evropě? 
 
2010: Západní svět na křižovatce – Mohou se o křesťanství opřít i nekřesťané? 
 
2011: Co vede evropské společnosti k sobě a co je drží pohromadě?
 
2012: Srozumitelná sousedství
 
2013: Co (ještě) drží Evropu pohromadě – jak ve střední Evropě podporovat celoevropskou zodpovědnost a jak            potlačovat rozmáhající se izolacionismus a nacionalismus? 
 
2014: Lidé na okraji 
 
2015: Kam kráčí demokracie?
 
2016: Kolik rozmanitosti zvládneme? Přístup k uprchlíkům v historické a evropské perspektivě
 
2017: Moc slova. Klíč k porozumění světu i hříčka populistů
 
2018: Co vede evropské společnosti k sobě a co je drží pohromadě? 
 
2019: Svoboda. Situace po 30 letech od revolučního roku 1989 
 
2020: sympozium bez náhrady zrušeno vzhledem k epidemii SARS-Cov-19
 
2021: Rozdělená společnost – rozdělená Evropa. V čem a proč se nedaří nalézat společnou řeč (online)
 
2022: Vzít odpovědnost do vlastních rukou. Společnost blahobytu na pokraji klimatické krize
 
2023: Před válkou - po válce: perspektivy středovýchodní Evropy
 

2024: Kam směřuje středovýchodní Evropa? Rizika a výzvy bodu zlomu (Zeitenwende)