DIALOG UPROSTŘED EVROPY 2023

Společnost Bernarda Bolzana a Ackermann-
Gemeinde Vás společně s Magistrátem města
Brna srdečně zvou na
XXXI. brněnskou konferenci
„Dialog uprostřed Evropy“,
která se uskuteční 31.3.-2.4. 2023 v Brně
k tématu:
 

"Před válkou - po válce: perspektivy středovýchodní Evropy"

Ruská agrese proti Ukrajině mění náš svět a vztahy mezi zeměmi střední a středovýchodní Evropy.
Válka ovlivňuje naše přemýšlení a nutí nás přehodnotit náš vztah k Rusku. Tradiční reflexe národní
historie se zdají mít významný podíl na vnímání současného dění jednotlivými státy. Zejména
německé vyrovnávání se s druhou světovou válkou se mělo odrazit ve velmi opatrné podpoře
Ukrajiny, kterou kritizovalo Polsko, Česká republika atd. Je německá kultura vzpomínání srozumitelná
pro ostatní státy a do jaké míry je schopna reflektovat podněty a zkušenosti východních sousedů?
Brněnské sympozium si klade za cíl sjednotit různé perspektivy, které by mohly přispět k přípravě
poválečného uspořádání.
 

Tradiční mezinárodní konference s osobnostmi z politiky, vědy, kultury, žurnalistiky, neziskového sektoru a občanské společnosti z ČR, SR, SRN, Rakouska, Polska a Maďarska bude slavnostně zahájena 31.3.2023 v sále Nové radnice v Brně a bude pokračovat panelovými diskuzemi v Hotelu International 1.-2.4.2023. Akce probíhá pod záštitou primátorky města Brna a hejtmana Jihomoravského kraje.
 
 
International Conference "Before the War - After the War: Perspectives on Central Eastern Europe",  
which will be held on 31.3.-2.4.2023 in Brno (CZ) focuses on the changing relations betzween the countries in Central Europe  as a cause of the Russian aggression ageinst the Ukraine. The war forces us to reconsider our relationship with Russia, but also our traditional standpoints and relations to the neigbour states. Traditional national reflections of history seem to have a significant role in the current reactions on current events. Especially, Germany's acknowledged way of overcoming the national socialist past has been critisized by Poland or Czechia as a cause for a slow action readiness when facing the aggresion. Is the German culture of remembrance understandable for other states and to what extent is it able to reflect experiences of its eastern neighbours? The Conference in Brno aims to unite various perspectives that could contribute to the preparation of the new post-war order.