Moc slova na Dialogu 2017

14.08.2016 21:39

Tématem Dialogu 2017 se stane Populismus a váha slova

Jedním z pozoruhodných aspektů česko-německé deklarace je její de facto právní nezávaznost – tedy skutečnost, že navzdory této nezávaznosti se řečené slovo ukázalo být formativním pro určité myšlenkové prostředí na obou stranách i pro valnou část dění ve vzájemných vztazích. To nás vrací ke starému havlovskému tématu moci slova, jež se tváří v tvář obrovskému vzestupu populistické politiky napříč Evropou i v USA stává mimořádně aktuálním. Poptávka po populismu, jak nedávno poznamenal americký prezident Obama, je ve své podstatě protestem proti intelektuálům i politice založené na expertním vědění a jeho systematické reflexi. Populisté jsou nejen schopni sami sebe popírat, když se podbízejí té či oné skupině svých voličů, ale tuto neúctu k vyslovenému slovu dokonce stavějí na odiv jako svoji hlavní přednost. Integritu, čitelnost a vědění nahrazuje síla, flexibilita, energie. Za jakých okolností je možné vrátit slovu, vědění a reflexi váhu a autoritu? Nebo najdeme jiné nástroje, jak tento vývoj zvrátit?