Záštita hejtmana Jihomoravského kraje

16.01.2023 12:32

Nadcházející Brněnské sympozium proběhne 31.3.-2.4.2023 tradičně pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Jana Grolicha. 

    Společnost Bernarda Bolzana a Ackermann-Gemeinde tímto rovněž srdečně děkují za udělení individuální dotace     Jihomoravským krajem pro loňské sympozium, které se konalo v dubnu 2022 v Brně. 

                                                                            Děkujeme za podporu a důvěru.

(Při setkání ze dne 5.12.2022 zleva: Jan Grolich, hejtman Jihomoravského kraje; Matěj Spurný, předseda Společnosti Bernarda Bolzana, Marie Smolková, jednatelka Ackermann-Gemeinde; Mikuláš Zvánovec, jednatel Společnosti Bernarda Bolzana a Felix Kuhl, zástupce jednatelky Ackermann-Gemeinde)