Úspěšný Dialog uprostřed Evropy 2015

25.05.2015 22:04

Ve dnech 27. – 29. března proběhl v Brně 24. ročník mezinárodní konference Dialog uprostřed Evropy. Letošní ročník, nad nímž přijali záštitu hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek a primátor statutárního města Brna Petr Vokřál, se konal na téma „Kam kráčí demokracie“.

Konference nabídla pestrý přednáškový a diskuzní program, jehož se zúčastnili významní evropští představitelé politického a společenského života, mezi jinými velvyslanci Spolkové republiky Německo v Praze, České republiky v Berlíně, Rakouské a Slovenské republiky v Praze, ministr kultury České republiky a další hosté.

Během pátečního slavnostního zahájení konference ve Sněmovním sálu brněnské radnice vystoupil s referátem přední evropský politolog Jacques Rupnik. Přednáška v zaplněném reprezentativním prostoru Nové radnice poskytla důležité výchozí impulsy pro následující dva dny konference.

Víkendový program konference proběhl v Mozartově sálu divadla Reduta a přinesl řadu podnětných debat na témata Konec politických ideologií a společenství, Demokracie ve víru změn či Moje hnací síla v politice. Tradiční součástí programu se stalo vyhlášení již 5. ročníku evropské esejistické soutěže pod patronátem velvyslanců Tomáše Podivínského a Arndta Freytaga Freiherr von Loringhovena. V rámci sobotního odpoledního programu si účastníci konference pietní akcí připomenuli Brněnský pochod smrti, navštívili hrad Špilberk a diskutovali o možnostech zapojení občanské společnosti do veřejného dění s náměstkem primátora statutárního města Brna Matějem Hollanem.

Letošní 24. ročník konference Dialog uprostřed Evropy finančně podpořili Bundesministerium des Innern, Konrad Adenauer Stiftung, statutární město Brno a Česko-německý fond budoucnosti.

Fotogalerie: Úspěšný Dialog uprostřed Evropy 2015