Soutěž o nejlepší esej 2018

30.12.2017 17:19

"Co dělí západ a východ Evropy?“

Výzva pro studenty k účasti v evropské soutěži o nejlepší esej 2018

MNICHOV/PRAHA. "Západ a východ Evropy - co nás rozděluje a kudy probíhá hranice?“ -tak zní téma 8. evropské soutěže o nejlepší esej. Soutěž je vyhlášena spolkovým předsedou organizace Ackermann-Gemeinde, Martinem Kastlerem, a předsedou Společnosti Bernanda Bolzana, Mgr. Matějem Spurným, Ph.D. Koná se v souvislosti s 27. brněnskou konferencí„Dialog uprostřed Evropy“(23. - 25. března 2018).

„Právě zažíváme, jak se v Evropě mezi východem a západem opět tvoří příkopy,“ říká s obavami bývalý poslanec Evropského parlamentu (CSU) Kastler při pohledu na aktuální vývoj. „Toto západně -východní myšlení by přitom mělo být po pádu železné opony a očekávanému srůstání střední Evropy již dávno překonané.“

Další ročník brněnského Dialogu uprostřed Evropy i s ním tradičně spojené esejistické soutěže nastoluje otázku, kam a jakou cestou se středovýchodní Evropa má ubírat. „Budou se státy Visegrádu podílet na dalších integračních krocích nebo je budou sledovat s odstupem?“ míří Kastler k jádru věci. Podle historika Dr. Matěje Spurného patří jeho země, Česká republika, „do středu Evropy a měla by se na budoucím směřování Evropské Unie aktivně podílet.“  Neboť jen tehdy si mohou být Češi vědomi, kde je v budoucnu jejich místo. A právě k takové diskuzi vybízí tato soutěž. Porota, které budou předsedat oba iniciátoři, vybere ze zaslaných prací vítězné eseje. Vítězové budou mít možnost prezentovat své práce na 27. brněnské konferenci „Dialog uprostřed Evropy“, která se koná na konci března 2018. “Mladí lidé mohou svým příspěvkem přinést vlastní pohled na Evropu a její rozdělení na západ a východ a před velkým publikem rozpoutat diskuzi na toto téma,“ říká Kastler, který v této možnosti vidí zvláštní kouzlo této soutěže.

Vítězný příspěvek bude oceněn odměnou v hodnotě 500 €. Držitelé 2. a 3. místa obdrží za svoji práci odměnu 300 €, resp.200 €. Doporučený rozsah eseje je 1 -3 strany (A4). Eseje mohou být napsány v českém, německém nebo slovenském jazyce. Pořadí v soutěži určí porota složená z představitelů českých a německých institucí pod vedením bývalého poslance EP Martina Kastlera a Dr. Matěje Spurného. Vítězné práce budou uveřejněny.

Příspěvky na tématu "Západ a východ Evropy - co nás rozděluje a kudy probíhá hranice?“ mohou být zaslány emailem do 14. února 2018 na adresu essay@ackermann-gemeinde.de. V emailu je třeba uvést následující údaje: jméno, adresa, email, věk, univerzita, studijní obor a telefonní číslo. Soutěže se mohou zúčastnit studenti vysokých škol a doktorandi z Německa, České republiky, Rakouska a Slovenska.