Přípravné setkání na konferenci 2015

14.07.2014 18:09

Při našem posledním letním setkání jsme s německými partnery z Ackermann Gemeinde diskutovali nad tématickým rámcem příštího ročníku námi pořádané konference. Chceme se věnovat aktuální problematice krize ideologických stran, resp. příčinám krize politiky jako takové, hledat důvody nezájmu společnosti o politické dění, jakož i zkoumat důvody vzestupu obliby extremistických stran a náklonnosti široké veřejnosti ke stranám nového typu, které nabízejí manažerský přístup ke správě státu.