Program Dialogu 2020

04.03.2020 14:36

P R O G R A M

29. Brněnské konference – Dialog uprostřed Evropy

3. - 5. dubna 2020 v Brně 

 

Téma:

Dvě Evropy V čem a proč se nedaří nalézat společnou řeč

pod záštitou

primátorky města Brna JUDr. Markéty Vaňkové

a hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka

Program

 

pátek 3. dubna 2020

historický sál, Nová radnice (Dominikánské náměstí 1)

19.00 h Otevření a zdravice (mj. náměstek ministra zahraničí Aleš Chmelař, Praha)

19.30 h Co Evropu rozděluje a co naopak spojuje?

Úvodní referát: Dr. Erhard Busek (bývalý rakouský vicekancléř, ředitel Institutu pro Podunají a střední Evropu, Vídeň)

 

sobota 4. dubna 2020

konferenční sál, hotel International (Husova 16)

 

9.00 h proslovy:

Hledání identity, potřeba uznání. Společenská atmosféra ve střední Evropě

bývalý velvyslanec Marek Prawda (vedoucí zastoupení Evropské komise, Varšava)

Hledání identity, potřeba uznání. Společenská atmosféra na východě Německa

Martin Patzelt (člen německého spolkového sněmu, CDU, bývalý primátor, Frankfurt nad Odrou)

 

10.00 h diskuze:

Hledání identity, potřeba uznání. Společenská atmosféra ve střední Evropě

Dr. Thomas Arnold (ředitel Katolické akademie, Drážďany), Martin Patzelt (člen německého spolkového sněmu), bývalý polský velvyslanec Marek Prawda, Kateřina Smejkalová (politoložka a novinářka, Praha), Dr. Viera Žúborová (politoložka, Bratislava)

moderace: Viktoria Großmann (Süddeutsche Zeitung, Mnichov)

 

12.00 h oběd

 

14.30 h Dvě Evropy? Rozumíme si? (prezentace oceněných příspěvků 10. Evropské esejistické soutěže, Martin Kastler

a Doc. Dr. Matěj Spurný

moderace: Dr. Oliver Herbst (novinář Ansbach)

 

16.00 h Rozhovory (alternativní nabídky)

Vynucený konsensus? Diskuze o migraci

diskuze:

Dr. Jörg Bernig, spisovatel, Radebeul)

moderace: Steffen Neumann, novinář (Praha /Drážďany)

Téma, které rozděluje: Změny klimatu

diskuze:

Doc. RNDr. Jan Konvalinka CSc. ( prorektor Karlovy univerzity, Praha),

Stephan Kühn (člen německého spolkového sněmu Drážďany)

moderace: Doc. Dr. Matěj Spurný (Praha)

Moc bezmocných" pro 21. století: je to i náš příběh?

diskuze:

farářka Martina Viktorie Kopecká, Církev československá husitská Praha a David Macek ( Brno) (ve spolupráci s festivalem „Meeting Brno“)

 

18.00 h mše svatá v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně

20.00 h recepce v augustiniánském opatství na Starém Brně

 

neděle 5. dubna 2020

konferenční sál, hotel International (Husova 16)

 

09.30 h Národní státy, evropská politika a otázka důvěry. Jde nám o společný projekt?

Diskuze: Anna Kárníková (předsedkyně hnutí DUHA, Brno), Gergely Pröhle (bývalý

velvyslanec, Budapešť), Stephan Kühn (člen německého spolkového sněmu, Bündnis 90/Die

Grünen, Drážďany), PhDr. Olga Richterová Ph.D., poslankyně Pirátské strany, Praha),

Michal Šimečka (europoslanec, Bratislava)

moderace: Prof. Dr. Barbara Krause (politoložka, Cáchy)

 

12.00 h zakončení sympozia a oběd