Prof. Přibáň na Dialogu 2018

20.01.2018 23:02

Jsme velmi rádi, že účast na nedělním dopoledním panelu 25. 3. příslibil Prof. JUDr. Jiří Přibáň, DrSc.