Evropská soutěž o nejlepší esej 2015

05.02.2015 16:04

"Proto (ne)jdu k volbám!"

Výzva pro studenty k Evropské soutěži o nejlepší esej 2015

MNICHOV/PRAHA. "Proto (ne)jdu k volbám!“ – tak zní téma 5. Evropské soutěže o nejlepší esej, která se koná pod záštitou německého velvyslance v Praze Dr. Arndta Freiherr Freytaga von Loringhovena a českého velvyslance v Berlíně Tomáše Podivínského. Soutěž byla vyhlášena spolkovým předsedou organizace Ackermann-Gemeinde Martinem Kastlerem a předsedou Společnosti Bernanda Bolzana Dr. Matějem Spurným.

"Demokracie žije díky tomu, že se o ni občanky a občané aktivně zasazují,“ prohlásil bývalý poslanec Evropského parlamentu Kastler. "Volby jsou nejdůležitějším nástrojem spolurozhodování. Proto je nízká volební účast pro demokracii alarmujícím ukazatelem“ hodnotí Kastler s obavou aktuální vývoj. Dr. Matěj Spurný poukazuje na různé příčiny, proč lidé svého volebního práva nevyužívají. „Nedůvěra v politický establishment je v mnoha zemích vysoká a politické strany často ztrácí profil, takže alternativy nejsou rozpoznatelné.“ S ohledem na další vývoj je proto důležité ptát se zejména mladých lidí na jejich postoj k demokracii a na možnost ovlivnit situaci pomocí voleb.

Prostřednictvím esejistické soutěže budou mít voliči i nevoliči příležitost vyjádřit své pohnutky, zdůrazňuje Spurný. Porota, které předsedají oba iniciátoři, vybere ze zaslaných prací vítězné eseje. „Tito budou mít možnost prezentovat své eseje na XXIV. Brněnském symposiu „Dialog uprostřed Evropy“, které se koná na konci března. „Tato soutěž posílí společné smýšlení o aktuálních otázkách v evropském sousedství“ vyjádřil se Kastler, který v tomto úkolu spatřuje i hlavní podnět celé esejistické soutěže. Vítězný příspěvek bude ohodnocen odměnou v hodnotě 500 €. Držitelé 2. a 3. místa obdrží za svoji esej odměnu 300 €, resp. 200 €. Doporučený rozsah práce je 1 - 3 strany (A4). Eseje mohou být napsány v českém, německém nebo slovenském jazyce. Uvítány však budou zejména příspěvky v opačném jazyce kandidáta. Pořadí v soutěži určí porota složená z představitelů českých a německých institucí pod vedením bývalého poslance EP Martina Kastlera a Dr. Matěje Spurného. Vítězné práce budou rozvněž zveřejněny. Příspěvky k tématu „Proto ne(jdu) k volbám!“ mohou být zaslány emailem do 23. února 2015 na adresu essay@ackermanngemeinde.de. V emailu je potřeba uvést následující údaje: jméno, adresa, email, věk, univerzita, studijní obor a telefonní číslo. Soutěže se mohou zúčastnit studenti vysokých škol z Německa, Českérepubliky, Rakouska a Slovenska.