Dialog uprostřed Evropy 2024

15.12.2023 23:28
Téma nadcházejícího Brněnského sympozia, 
které se bude konat v termínu 22.-24. března 2024 v Brně zní:
 
Kam směřuje středovýchodní Evropa?
Rizika a výzvy na pokraji nové doby
 
Ruský útok proti Ukrajině v roce 2022 a náhlá změna geopolitické reality vyvolaly
složitý proces změny způsobu myšlení. To platí zejména ve Spolkové republice
Německo, která si uvědomuje nutnost zásadních reforem jak své vlastní role v EU tak
i celé dosavadní politiky vůči východní Evropě. Od vyhlášení "Zeitenwende" (tj. bodu
obratu) kancléřem Scholzem lze tento pojem vnímat zejména jako myšlenku aktivnější
a zodpovědnější pozice SRN v Evropě, zároveň však také ochotu naslouchat svým
východním spojencům. Přitom do sebe tento pojem čím dál více integruje současné
krize, které souvisí s aktuální společenskou situací a sahají od klimatické krize přes
důsledky pandemie, války a energetické krize až po krizi demokracie a kapitalismu.
 
Demokracie je stále více zpochybňována, prosperita je v ohrožení, probíhá
deglobalizace a masivně roste nedůvěra mezi partnery ve střední a středovýchodní
Evropě. Z tohoto důvodu se do pojmu Zeitenwende promítají naděje na skutečnou
redefinici německé politiky vůči východu a na historickou příležitost pro užší sblížení
mezi Německem a Visegradskými zeměmi. Jakým způsobem by bylo možné vyplnit
tento stále relativně prázdný pojem konkrétním obsahem? Jaké jsou postoje Česka,
Polska, Slovenska, Maďarska nebo Rakouska k proklamované německé vůli po
reformě? Lze najít společnou řeč ve stínu války na Ukrajině a konfliktu na blízkém
Východě? Může proces "Zeitenwende" poskytnout nový základ mezinárodních vztahů
nebo zanikne ve skepsi partnerů?
 
Tradiční mezinárodní konference s osobnostmi z politiky, vědy, kultury, žurnalistiky, neziskového sektoru a občanské společnosti z ČR, SR, SRN, Rakouska, Polska a Maďarska se bude konat v sále Nové radnice v Brně (páteční zahájení) a v Hotelu International (sobota+neděle).