Dialog uprostřed Evropy 2023

17.12.2022 14:01
Téma nadcházejícího Brněnského sympozia, 
které se bude konat v termínu 31.3.-2.4.2023 v Brně zní:
 
"Před válkou - po válce: perspektivy středovýchodní Evropy"
 
Ruská agrese proti Ukrajině mění náš svět a vztahy mezi zeměmi střední a středovýchodní Evropy.
Válka ovlivňuje naše přemýšlení a nutí nás přehodnotit náš vztah k Rusku. Tradiční reflexe národní
historie se zdají mít významný podíl na vnímání současného dění jednotlivými státy. Zejména
německé vyrovnávání se s druhou světovou válkou se mělo odrazit ve velmi opatrné podpoře
Ukrajiny, kterou kritizovalo Polsko, Česká republika atd. Je německá kultura vzpomínání srozumitelná
pro ostatní státy a do jaké míry je schopna reflektovat podněty a zkušenosti východních sousedů?
Brněnské sympozium si klade za cíl sjednotit různé perspektivy, které by mohly přispět k přípravě
poválečného uspořádání.
 
Tradiční mezinárodní konference s osobnostmi z politiky, vědy, kultury, žurnalistiky, neziskového sektoru a občanské společnosti z ČR, SR, SRN, Rakouska, Polska a Maďarska se bude konat v sále Nové radnice v Brně (páteční zahájení) a v Hotelu International (sobota+neděle).