Dialog uprostřed Evropy 2021 online

04.03.2021 21:01

Společnost Bernarda Bolzana a Ackermann-Gemeinde společně s Magistrátem města Brna srdečně zvou na XXIX. brněnskou konferenci „Dialog uprostřed Evropy“, která se letos  vzhledem k mimořádným okolnostem koná online formou. Tématem konference, která proběhne ve dnech 26. a 27. března 2021, je:

Rozdělená společnost – rozdělená Evropa. V čem a proč se nedaří nalézat společnou řeč?

 

Loňská konference musela být bohužel kvůli krátce před jejím konáním vypuknuvší pandemii narychlo zrušena. Její téma, tedy rozdílná očekávání od národních států i společných evropských struktur, jsme nicméně podrželi. Za současné pandemické situace, stejně tak jako v době migrační krize nebo klimatických změn, se Evropa projevuje jako „rozdělený kontinent“, se základními rozdíly mezi „Východem“ a „Západem“. Ve středovýchodní Evropě se projevila chybějící nebo slabá důvěra v liberální principy a demokratické struktury, stejně tak jako dlouhodobé důsledky komunistické éry. Při bližším zkoumání však zjistíme, že tato a jiná podobná témata rozdělují nejen celý kontinent, ale především jednotlivé společnosti – jak na Východě, tak na Západě. Leží tedy tato propast a základní dělící linie spíše mezi centry a periferiemi? Nebo primárně mezi lidmi více a méně úspěšnými?

 

Nástroje, jimiž se různé evropské země snaží bojovat s koronavirovou pandemií, navíc otevírají ještě i jiné kritické perspektivy. Na jedné straně pozorujeme na mnoha místech vzestup nového izolacionismu. Jednotlivé národní státy uzavírají den za dnem své hranice způsobem, který je po roce 1989 bezprecedentní. Současně se ukazuje, že kritiku liberálních hodnot je možné formulovat tak, že se více zaměřuje na nutnost silného státu a sociální soudržnost než na nacionalistickou představu jedné etnicky definované společnosti. V těchto souvislostech bychom letos rádi vedli „Dialog uprostřed Evropy“. Zcela v duchu tradic této konference není naším cílem stvrzovat všeobecně sdílený konsensus. Budeme se snažit spíše kriticky analyzovat předpoklady a možné důsledky současné situace. Třeba tak dílčím způsobem přispějeme ke změně převládajícího smýšlení.

 

Prosíme, abyste svoji závaznou účast potvrdili co nejdříve, nejpozději však do 15.03.2021, a to elektronicky na www.ackermann-gemeinde.de/dialog2021. Účast na sympoziu je zdarma.

 

Přihlášeným účastníkům budou dopředu zaslány podklady ke konferenci. Ke sledování konference na YouTube nebo na Facebooku se není nutné přihlašovat.

 

Těšíme se na diskuzi s Vámi

 

Doc. Matěj Spurný, PhD., předseda Společnosti Bernarda Bolzana

Martin Kastler, bývalý europoslanec, spolkový předseda Ackermann-Gemeinde

 

Sympozium proběhne pod záštitou primátorky města Brna JUDr. Markéty Vaňkové a hejtmana Jihomoravského kraje Jana Grolicha.