Pozvánka na Brněnské sympozium 8.-10. dubna 2022

27.04.2021 23:26

Příští Brněnské sympozium Dialog uprostřed Evropy se bude konat v termínu 8.-10. dubna 2022!

Tématem pro tento ročník je:

“Vzít odpovědnost do vlastních rukou. Společnost blahobytu na pokraji klimatické krize.”

Mezinárodní Brněnské sympozium se tak bude zabývat otázkami, jak je ve státech střední Evropy vnímán pojem zodpovědnosti, zejména co se týče klimatické krize. Právě zde se z expertního pohledu zdá být nutný myšlenkový obrat, pokud má být odvrácena katastrofa globálních rozměrů. Ovšem jak je možné přenést tento pohled do konkrétních rozhodnutí? Nadcházející ročník sympozia tak staví individuální a kolektivní zodpovědnost do středu zájmu. Jak lze politicky smysluplně zacházet s tématem globální klimatické krize? Jakou smysluplnost mají různé strategie převzetí odpovědnosti a další formy „alarmismu“? Do jaké míry je třeba se obávat společenské nezodpovědnosti na jedné a „ekofašismu“ na druhé straně? V rámci Dialogu budeme hledat zodpovědné cesty pro politiku a společnost v Německu a středovýchodní Evropě týkající se klimatické krize a nejen ji.

Ohledně formy konání a programu budeme včas informovat.