Společnost Bernarda Bolzana, z.s.

Společnost Bernarda Bolzana, z.s.

Vyšehradská 49
Praha 2
128 00
+420 725 825 852
spolecnostbb@gmail.com

Dialog uprostřed Evropy 2015

Společnost Bernarda Bolzana a Ackermann-Gemeinde Vás společně s magistrátem města Brna srdečně zvou na XXIV. Brněnské symposium

„Dialog uprostřed Evropy“

na téma

„Kam kráčí demokracie?“

od 27. do 29. března 2015 v Brně.

V celé Evropě se v politické oblasti v uplynulých letech uskutečnily zásadní změny. I když jsou jednotlivé projevy velmi rozdílné, lze přesto
vysledovat obecnou tendenci. Výsledek tohoto vývoje je v mnoha ohledech samoúčelná politika: Politika se stále silněji odděluje od občanů.
Projevuje se zmenšujícím ukotvením stran ve společnosti. Také malá volební účast širokých skupin obyvatelstva, která v posledních Evropských volbách dosáhla závratné výše, vede k tomu, že se politika a obyvatelé značně vzdalují. Pozorujeme též opomíjení problémů
určitých menšin, které přes velkou naléhavost nenálezají nutnou politickou ochotu ke svému řešení. Vzniká dojem, že tradiční a idelogicky zakotvené politické strany jsou stále méně schopny reagovat na komplexitu a rychlost dnešního rychle se měnícího světa. Klasické volební skupiny se rozpadají nebo se proměňují. Také struktury, které se opírají o své členy a nesou vetší náklady s tím spojené, se ukazují jako neefektivní. Vzniká představa, že pragmatismus je všelék, a politika se tak stává čistým managementem moci a odchyluje se od idejí a vizí.
Tento vývoj vzbuzuje pochybnosti o nynější podobě reprezentativní demokracie. Z toho mohou v celé Evropě profitovat jak populistické
a extremistické strany, které na všechny otázky nabízejí jednoduché odpovědi, tak i nově vzniklé podnikatelské projekty, které se jako „manažeři státu“ cíleně vymezují od politiky. Chceme se proto na letošní konferenci „Dialog uprostřed Evropy“ ptát, co všechno přispívá k této změně, jak je tím demokracie formována a zda jsou ještě nějaké další alternativy, jak lze na krizi reprezentativní demokracie reagovat.

Srdečně Vás zveme k aktivní účasti na diskuzích letošního brněnského symposia. Z nezbytných organizačních důvodů Vás prosíme
o potvrzení Vaší účasti co nejdříve, nepozději však do 14. března 2015.

Dle podmínek sponzorů jsme nuceni poprosit Vás o zaplacení konferenčního poplatku ve výši 700 Kč (studenti 350 Kč), pokud nebudete využívat nocleh 200 Kč (studenti 100 Kč). Jedná se o podíl na nákladech za ubytování a stravování v rámci konference.

Program konference v českém a německém jazyce naleznete zde.