Společnost Bernarda Bolzana, z.s.

Společnost Bernarda Bolzana, z.s.

Vyšehradská 49
Praha 2
128 00
+420 725 825 852
spolecnostbb@gmail.com

Dialog uprostřed Evropy 2009

„Dialog uprostřed Evropy“, 3. - 5. dubna 2009 v Brně

Osmnáctý ročník brněnské konference zasvětili její čeští i němečtí organizátoři evropskému tématu, jehož vliv považují za zásadní jak pro vnitřní politickou situaci Česka a Německa, tak pro sousedství obou zemí. Současně s velkými oslavami, které mají připomenout dvacetileté výročí návratu demokracie do zemí východního bloku, stojíme před velmi vážnými výzvami: finanční a hospodářská krize, energetická bezpečnost a ruské hledání vlastní geopolitické role. Vůdčím tématem letošní konference proto bude kritická reflexe našich demokracií, jejich stavu a sebepochopení - jsou schopny těmto novým výzvám dostát? Kde leží hranice demokracie ve střední Evropě?

Akci připravují Společnost Bernarda Bolzana a Ackermann-Gemeinde z Mnichova. Velice dobře se osvědčila spolupráce s městem Brnem (www.brno.cz), nově jsme začali spolupracovat také s Jihomoravským krajem (www.kr-jihomoravsky.cz). Dalšími partnery jsou Fundacja Krzyżowa z Polska (www.fundacjakrzyzowa.org) a Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (www.sfpa.sk).
Záštitu nad akcí převzali primátor města Brna Roman Onderka a hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek.

Pokud máte zájem o účast, obraťte se prosím na mail: sbb@email.cz