Společnost Bernarda Bolzana, z.s.

Společnost Bernarda Bolzana, z.s.

Vyšehradská 49
Praha 2
128 00
+420 725 825 852
spolecnostbb@gmail.com

Dialog uprostřed Evropy 2020

 
Společnost Bernarda Bolzana a Ackermann-
Gemeinde Vás společně s Magistrátem města
Brna srdečně zvou na
XXIX. brněnskou konferenci
„Dialog uprostřed Evropy“
na téma
 
Dvě Evropy?
V čem a proč se nedaří nalézt společnou řeč
od 3.-5. dubna 2020
do Brna.
 
Nenásilné revoluce ukončily v letech 1989/90
desítky let trvající rozdělení Evropy. Německo,
rozdělené do té doby téměř neprostupnou hranicí,
se sjednotilo - a země střední a východní
Evropy se s ním v mnoha ohledech sbližovaly.
Zintenzivnilo se zejména sousedství s Českou
republikou a výměna a dialog se vedly (a vedou)
na mnoha úrovních. Zdálo se, že postupné
přibližování zemí středovýchodní Evropy a někdejšího
jádra evropské integrace, bude setrvalým
procesem.
 
To se ale změnilo. V posledních letech se ukazuje,
že (zjednodušeně řečeno) v západních
a východních zemích EU existují velmi odlišné
postoje ke klíčovým otázkám evropské přítomnosti
a budoucnosti. Visegrádské státy nesdílejí
a pro sebe jako cestu odmítají ekologickou kritikou
podmíněnou reorientaci německé energetické
politiky. V ještě ostřejších rysech odhalily
rozevírající se propast mezi oběma částmi kontinentu
diskuze provázející migrační krizi. Humanita,
otevřenost, národní identita a bezpečnost byly
na obou stranách někdejší železné opony
skloňovány se zcela jinými akcenty. Kdy a proč
tato propast vznikla? Nezdálo se, že se společnosti
a jejich myšlenkové vzorce dlouho po pádu
železné opony spíše přibližovaly?
 
Na letošním brněnském sympoziu by měly být
osvětleny rozdílné společenské preference
a představy o tom, co je správné a co špatné nebo
dokonce „dobré a zlé“. Jak je možné, že v Evropě
lze většiny získat spíše proti něčemu, než
pro nějakou myšlenku? Dlouhodobé účinky komunistické
éry jsou samozřejmě součástí odpovědi
na to, proč v některých zemích schází důvěra
ve státní a demokratické struktury. To však nevysvětluje,
proč se i jinde šíří nedůvěra demokracii,
jak ukazuje vznik extremistických stran. Jak lze
prosadit něco pozitivního a na budoucnost
zaměřeného proti rozšířenému strachu ze změny
a neznámého?
 
Pro soužití uprostřed Evropy je důležité znát kořeny
současných vývojových tendencí a postojů
obyvatel ke klíčovým otázkám. K tomu chce
přispět letošní ročník „Dialogu uprostřed Evropy”.
Zamyšlení nad uvedenými otázkami se opírá
o zkušenosti z česko-německých a středoevropských
vztahů posledních desetiletí. O otevřený
dialog založený na vzájemném respektu v Jihlavě
a v Brně pečujeme více než 25 let - a chceme
v tom pokračovat i v roce 2020.
 
I v letošním roce Vás srdečně zveme k aktivní
účasti na diskuzích brněnské konference.
Z organizačních důvodů Vás prosíme o potvrzení
Vaší účasti online co nejdříve, nejpozději však do
8. března 2020. Kapacita ubytovacích zařízení i sálů, v nichž se
konference koná, není bohužel neomezená.