Společnost Bernarda Bolzana, z.s.

Společnost Bernarda Bolzana, z.s.

Vyšehradská 49
Praha 2
128 00
+420 725 825 852
spolecnostbb@gmail.com

Ohlédnutí za Dialogem 2016       

Ve dnech 18. – 20. března proběhl v Brně jubilejní 25. ročník mezinárodní konference „Dialog uprostřed Evropy“ na téma „Kolik rozmanitosti zvládneme? Přístup k uprchlíkům v historické a evropské perspektivě“. Záštitu nad konferencí přijali primátor statutárního města Brna Ing. Petr Vokřál a hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek.

Výročního ročníku konference se zúčastnilo rekordních 300 hostů z České republiky, Slovenské republiky, Polska, Německa a Rakouska. Zahájení konference proběhlo za účasti ministra kultury České republiky Daniela Hermana, primátora statutárního města Brna Petra Vokřála, velvyslanců Jana Podivínskeho (velvyslanectví České republiky, Berlín), Arndta Freiherr Freytaga von Loringhoven (velvyslanectví Spolkové republiky Německa, Praha), Alexandera Grubmayra (velvyslanectví Rakouské republiky, Praha) a ředitele Odboru států střední Evropy Ministerstva zahraničních věcí České republiky a českého národního visegrádského koordinátora Tomáše Kafky. Přednáška v zaplněném reprezentativním prostoru Nové radnice poskytla důležité výchozí impulsy pro následující dva dny konference.

Program konference byl rozdělen do větších a menších panelových diskuzí, které probíhaly v reprezentativních prostorách divadla Reduta a přinesly řadu podnětných debat na témata „Postoje k uprchlíkům jako zrcadlo našich společností“, „Pohled z druhé strany: Útěk, přijetí a integrace jako zkušenost, Islám a jeho projevy v Evropě“, „Ohlédnutí se za brněnským Rokem smíření“, „Kdo vyřeší současnou uprchlickou krizi? Aktivní přístup doma a naděje na evropské řešení?“ Programu konference se zúčastnilo celkem 27 referentů, moderátorů, přednášejících a řečníků z České republiky, Slovenské republiky, Polska, Rakouska a Německa. Součástí programu bylo rovněž vyhlášení výsledků studentské esejistické soutěže na téma „Kolik kulturní rozmanitosti zvládneme?“.

Letošní 25. ročník konference „Dialog uprostřed Evropy“ kromě statutárního města Brna finančně podpořili Bundesministerium des Innern, Visegrad Funds a Česko-německý fond budoucnosti.

Fotogalerie: Ohlédnutí za Dialogem 2016